Meesters in recht

Tarieven & Voorwaarden

Wij verlenen juridische hulp op basis van gedeeltelijk door de overheid gesubsidieerde rechtsbijstand en op uurtarief.

Gesubsidieerde rechtbijstand

Dit is gedeeltelijk door de overheid gesubsidieerde rechtsbijstand. Er zijn wettelijke inkomens- en vermogensgrenzen om voor een toevoeging in aanmerking te komen. Indien er een toevoeging wordt verleend, wordt aan u een eigen bijdrage opgelegd. Kosten van uittreksels, griffierecht en overige kosten van derden komen eveneens voor uw rekening. Voor meer informatie over de toevoegingsregeling verwijzen wij je naar www.rechtsbijstand.nl

Indien je een (bijstands)uitkering geniet, kun je in sommige gevallen bijzondere bijstand aanvragen. Via deze regeling kan de gemeente (een deel van) de declaratie voldoen.

Rechtsbijstandverzekering

Heb je al een rechtsbijstandverzekering en heb je juridische hulp nodig? Indien er een procedure dient te worden gevoerd, heb je vrije advocaatkeuze. Je hebt als verzekerde vaak recht op kosteloze rechtsbijstand van een advocaat van jouw keuze.

Uurtarief

Wij houden van openheid en helderheid: kwaliteit voor een betere prijs. Je hebt bij ons de mogelijkheid om je dossier op basis van een vaste prijsafspraak te laten behandelen. Indien dit je voorkeur heeft, kun je vragen naar de voorwaarden. Door te kiezen voor een vaste prijs voor de behandeling van je zaak, weet je op voorhand met welke kosten je rekening moet houden.

Je kunt uiteraard ook kiezen voor ons scherpe uurtarief. 
Voor onze voorwaarden verwijzen wij je naar onze algemene voorwaarden